Jacht m/y ORKA HEL kuter Władysła­wowo posi­ada messę z kuch­nią , trzy łazienki z natryskami i WC, 10 miejsc syp­i­al­nych, ławki na pokładzie .W okre­sie wiosenno-letnim udostęp­ni­amy dla Państwa górny pokład jachtu. Zapew­nia najwyższe stan­dardy bez­pieczeństwa i nieza­wod­ności w pracy we wszel­kich warunk­ach. Posi­ada również wszys­tkie niezbędne cer­ty­fikaty i atesty Pol­skiego Rejestru Statków i inspekcji bez­pieczeństwa żeglugi  Urzędu Morskiego w Gdyni   Wyposażony jest w nowy elek­tron­iczny sprzęt naw­iga­cyjny : Wskażnik wielo­funkcyjny z wbu­dowanym mod­ułem echosondy połowowej  Ray­mariner Ploter Map Radar Ray­mariner Radio UKF z DSC Ray­mariner Auto pilot Raymariner

IMG_00551535d2445ac4.jpg

AIS Ray­mariner GPS oraz ratown­iczy Kamizelki ratunkowe dwie tratwy ratunkowe na 32 osoby koła ratunkowe z rzutką i pławka świ­etlna radiopławę-EPIRB Race czer­wone, pławki dymne Dokładna specy­fikacja tech­niczna jed­nos­tki: dłu­gość 16,4m sze­rokość 5m zanurze­nie 1,4m dwa sil­niki Volvo Penta o mocy 230KM każdy   szy­bkość przelo­towa 10 węzłów { max 14 w} agre­gat prą­dotwór­czy cen­tralne ogrze­wanie klimatyzacja

+48  512 222 032  

Szyper p. Józef Potrykus