Orga­ni­za­torem i właś­ci­cielem jachtu jest firma:

F.G.H. „LOBEJKO

Arma­tor Dar­iusz Lobejko

Jeśli masz jakieś pyta­nia — skon­tak­tuj się z nami. Chęt­nie na nie odpowiemy.

Infor­ma­cja i rez­erwacja miejsc:

Tele­fony kon­tak­towe:  

+48  512 222 032 Szyper p. Józef Potrykus 

 E-mail:info@polowydorsza.pl

                                                                

Zasady rez­erwacji

Rez­erwacja przyj­mu­jemy  tele­fon­icznie  

pod numerem  +48 512 222 032 Szyper p. Józef Potrykus 

e-mail   info@polowydorsza.pl

koszt rejsu od osoby 160 zł 

Ze względu na warunki atmos­fer­yczne rejs może być odwołany lub przełożony na inny termin.

Ostate­czne potwierdze­nie rejsu odbywa się tele­fon­icznie między godz­iną 14 a 15 w dzień przed wypłynięciem.

Brak kon­taktu z zamaw­ia­ją­cym oznacza wykreśle­nie z rezerwacji

+48  512 222 032  

Szyper p. Józef Potrykus