Łososiowe Mistrzostwa Polski Hel 2015

Trolling Boat Mas­ters – Łoso­siowe Mis­tr­zostwa Pol­ski Hel 2015 – to nazwa imprezy, której pier­wsza edy­cja odbędzie się w Helu w dni­ach 9–11 kwiet­nia. Orga­ni­za­torem jest Marcin Ramutkowski – pasjonat węd­karstwa łoso­siowego, zaj­mu­jący się naukowo...