Serdecznie zapraszamy Państwa na rejsy węd­karskie i wyprawy na dorsza po Bał­tyku naszym pro­fesjon­al­nym jachtem m/y ORKA HEL. Zabier­amy na pokład 22 osoby. Wypły­wamy z Helu oraz Władysła­wowa. Posi­adamy wypoży­czal­nię sprzętu węd­karskiego. Jesteśmy również otwarci na sze­roką współpracę z gru­pami zor­ga­ni­zowanymi i firmami.
           Orga­nizu­jemy nurkowanie morskie, wrakowe, rejsy rekrea­cyjne, rejsy czarterowe, imprezy okolicznoś­ciowe. Możli­wość przy­go­towa­nia cateringu lub grilla na pokładzie.
Jesteśmy dys­pozy­cyjni przez cały rok, ponieważ jed­nos­tka ma cen­tralne ogrzewanie.

+48  512 222 032  

Szyper p. Józef Potrykus